MINISTERSTWO SPRAW
WEWNĘTRZNYCH

II


II

.

:
1. (Gutowski Antoni) (28 1956 14 1959 .)
2. (Polak Zenon) (1 1959 31 1963 .)
3. (Hamera Jan) (1 1963 31 1967 .)
(Witkowski Grzegorz) (1 1968 14 1970 .), ;
(Wołpiuk Waldemar) (15 1970 9 1971 .), ;
(Pjanka Kazimierz) (15 1971 31 1975 .), ;
(Prekurat Wladysław) (1 1975 30 1980 .)
Ǩ (Kyzioł Mieczysław) (1 1980 14 1983 .)
(Staniszewski Zbigniew Jan) (1 1987 31 1990 .), ;

.

.

.

.

:
(Babczenko Henryk) (28 1956 31 1962 .)
(Brzoza Jerzy) (1 1964 30 1965 .)
Ǩ (Kyzioł Mieczysław) (1 1965 31 1972 .)
(Błażejewski Czesław) (15 1971 31 1973 .)
(Sobota Witold) (1 30 1973 .)
(Prekurat Wladysław) (1 1975 30 1980 .)
(Rudnicki Janusz) (15 1976 31 1982 .)
(Nowak Sławomir) (11 1978 ... .)
(Dudziński Andrzej Tadeusz) (1 1982 1985 .)

.

.


, 2009 2023
.