WOJSKOWA SŁUŻBA
WEWNĘTRZNA/ 2432.

:
1. (Fotek Jan) (17 30 1957 .), ;
2. (Nowicki Czesław) (4 1958 1972 .), [1];
3. (Sas Stanisław) (28 1974 19 1979 .) [2]
4. (Markuszewski Jerzy) ( 1979 1985 .), ;
˨ (Brylonek Aleksander) ( 1988 .), ;
(Pawlewski Florian) (22 1989 31 1990 .), ;

:
(Kuckowski Henryk) (12 14 1957 .)
(Bocianowski Ryszard) (6 31 1990 .), ;

:
(Markuszewski Jerzy) (17 1957 .), ;
(Nowicki Czesław) (19 1957 .)
(Bitner Jan) (9 1958 9 1959 .) [3]
(Gorzkowski Włodzimierz) (10 1959 1 1965 .)
(Bitner Jan) (31 1965 21 1968 .)
(Bocianowski Ryszard) (6 31 1990 .), ;

:
(Markuszewski Jerzy) (12 1957 1958 .), ;


[1] C 31 1957 . .. ;
[2] 26 1972 . .. , 2 1972 . .. . , 1973 . ;
[3] C 30 1957 . .. ;


 

, 2009 2023
.