НЕЗВАЛ Станислав (Nezval Stanislav)


История спецслужб Чехословакии
Органы внутренних дел и безопасности
Военная разведка и контрразведка
Союзные спецслужбы в Чехословакии
Биографический справочник
Воинские звания
На главную

Родился 3 июля 1941 г. в Латинках Бланского округа Рейхспротекторат Богемия и Моравия (ныне Южноморавский край). Из рабочих. Член КПЧ с 27 октября 1960 г.

Окончил 8 классов школы, работал учеником слесаря, слесарем и конструктором, в 1957 – 1959 г. учился в вечерней промышленной школе.

В ЧСНА: 1960 – 1962 г., командир взвода.

В КНБ: с 1962 г., патрульный общественной безопасности. В 1963 г. окончил 3-месячное училище МВД по профилю государственной безопасности, работал в окружном отделе МВД в Бланско в должности референта промышленного реферата, затем в паспортно-визовом подразделении. В  В 1970 г. поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПЧ, после ее окончания в 1973 г. работал во II Управлении КНБ, с 1974 г. – преподаватель Высшей школы КНБ. С 1976 г. выведен в действующий резерв ФМВД, работал инструктором отдела политики в вопросах безопасности 13-го отделения (государственно-административного) отделения ЦК КПЧ. В 1980 г. – консультант Федерального министра внутренних дел ЧССР. Затем занимал должности:

Звания:

  • Генерал-майор (8 декабря 1989 г.);

Награды: медали.

Stanislav Nezval se narodil 3. července 1941 v Latinkách u Blanska. Pocházel z dělnické rodiny, otec pracoval jako modelář v ČKD Blansko a matka byla v domácnosti. Měl jednoho bratra. Po absolvování osmileté povinné školní docházky se vyučil strojním zámečníkem a pracoval jako zámečník a později jako konstruktér. V letech 1957-1959 studoval dvouletou večerní průmyslovou školu. V letech 1960-1962 absolvoval základní vojenskou službu. Za svou činnost ve funkci velitele čety obdržel odznak Vzorný voják. V roce 1967 si dodělal maturitu. Byl ženatý s Martou, rozenou Dvořáčkovou, a měl syna Stanislava. Dne 17. září 1959 se stal kandidátem a 27. října 1960 členem KSČ. Do služby k SNB vstoupil v roce 1962 jako hlídkový příslušník VB. V roce 1963 absolvoval tříměsíční základní školu MV se státobezpečnostní profilací a byl zařazen do funkce referenta 00 MV Blansko na referátu průmysl. Do roku 1970 působil u O StB Blansko jako operativní pracovník se zaměřením na problematiku vízových cizinců. Od počátku své služby u SNB byl hodnocen velice kladně. V letech 1968-1969 zůstal na „pozicích marxismu-leninismu a věren zásadám proletářského internacionalismu“. V roce 1970 dokončil studium na Večerní škole marxismu-leninismu a byl doporučen ke studiu na Vysoké škole politické ÚV KSČ, kde později získal titul RSDr. V roce 1973 bylo určeno, že po skončení studia bude převelen k II. správě FMV na úsek církevní problematiky. Nakonec byl v roce 1974 ustanoven jako lektor na nově vzniklou Vysokou školu SNB. Zde působil jako učitel marxisticko-leninské filozofie v Ústavu marxismu-leninismu VŠ SNB. V roce 1976 byl přeložen mezi činné zálohy MV a dále působil jako instruktor odboru bezpečnostní politiky oddělení státní administrativy ÚV KSČ (13. oddělení). V roce 1980 byl krátce konzultantem ministra vnitra Obziny, poté se stal zástupcem náčelníka KS SNB Brno. Od konce roku 1981 do roku 1987 působil ve funkci náčelníka KS SNB Brno. V listopadu 1987 byl usnesením vlády ČSSR navržen do funkce rektora VŠ SNB. Náčelníkem VŠ SNB byl jmenován rozkazem prezidenta ČSSR dne 19. ledna 1988. V této funkci působil do června 1988, kdy se stal náměstkem ministra vnitra. Rektorem VŠ SNB byl až do 13. února 1989. Usnesením vlády č. 335 z 8. prosince 1989 byl jmenován do hodnosti generálmajora. Po listopadových událostech roku 1989 byl usnesením vlády k 18. lednu 1990 odvolán z funkce náměstka ministra vnitra a 30. dubna 1990 byl uvolněn ze služebního poměru příslušníka SNB. Během své služby u SNB a na MV získal řadu ocenění (medaile Za službu vlasti 1972, medaile Za zásluhy o obranu vlasti 1973, medaile Za upevňování přátelství ve zbrani II. třídy 1978, medaile SNB 1982, medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR 1982, Za službu PS-VB 1983, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu 1985). Dlouhodobě působil ve stranických organizacích při MV. V kádrových a služebních hodnoceních byl hodnocen velmi kladně: „Je ukázněný, ochotně přijímá úkoly a umí překonávat obtíže. V jednání je čestný, otevřený a zásadový."

Источники: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci


 

© Валентин Мзареулов, 2009 – 2019
Копирование материалов разрешено только по согласованию с администрацией сайта.